A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variables should be assigned by reference

Filename: core/Loader.php

Line Number: 150

 Zateb.eu

За Теб

Порталът zateb.eu е създаден ЗА ТЕБ, за твоите нужди, за твоите проблеми, за твоите въпроси, защото ТИ си важен и всичко което ТЕ вълнува е от значение! Тук можеш да зададеш твоите въпроси, които ще бъдат прегледани от професионалисти и отговорени, за да можеш ти да получиш отговорите, които търсиш!

За вас деца!

Имаш проблеми в училище?
Тормозят те?
Чудиш се как да учиш по-лесно?
Дали приятелите ти са ти истински приятели?
Искаш да си намериш нови приятели?
Страх те е да се прибереш вкъщи, за да не те набият?
Какво да правиш при домашно насилие?
Родителите ти се развеждат, и сега какво?
Имаш нов доведен родител?
Загубил си твой близък?
Ще си имаш брат или сестра?
Безопасно ли е да си чатиш?
Как да си измислиш парола?
Имаш он-лайн среща с непознат, но се чудиш дали е безопасно?
Получил си странен и-мейл?

Ако си задаваш някой от тези въпроси или просто се чудиш как да постъпиш, тук ще намериш много полезни съвети ЗА ТЕБ и твоите проблеми. Ще можеш да направиш различни тестове, да прочетеш любопитна информация и да разбереш как е най-добре да постъпиш.

За вас тийнейджъри!

Чувстваш се депресиран?
Имаш проблеми със самочувствието?
Стресиран си?
Имаш проблеми със семейството?
Не се разбираш с вашите?
Брат ти / Сестра ти те дразни?
Тормозят те в училище?
Ще се местиш в ново училище?
Изоставаш с домашните?
Не ти е интересно в училище?
Чувстваш се притиснат?
Имаш проблеми с приятелите ти?
Тялото ти се променя?
Първият цикъл...?
Как се слага презерватив?
Какви контрацептиви има?
От какво да се предпазваш?
Какво изобщо се случва....?

Отговорите на всички тези и други въпроси ще намериш тук, всички те са написани специално ЗА ТЕБ и очакват да ги прочетеш. Ако не намериш търсения отговор, не се притеснявай да се обърнеш към нашите експерти, които с радост ще ти помогнат!

За вас родители!

Как да бъдете добри родители?
Какво представлява позитивното родителстване?
Как да се справите с физическото насилие?
Какво знаете за злоупотребата с деца?
Детето ви тормози другите деца?
Как да се справите с агресията в училище?
Детето ви има проблеми с ученето?
Отглеждате детето си сам/а?
Развеждате се или сте преживели загуба на близък , как ще се отрази това на детето?
Как да се справите с детските страхове?
Знаете ли достатъчно за наркотиците?
Какви психологически проблеми може да има детето ви и какво трябва да знаете за тях, за да постъпите правилно?

Скъпи родителю, този сайт е създаден и ЗА ТЕБ, за да ти помогне при отглеждането на децата ти, защото ролята на родители е от изключително значение за правилното психично израстване и развитие на детето. В този портал ще намериш практични съвети, написани от професионалисти в съответните области, които да ти помогнат в процеса на вземане на решения. Като допълнение към посочената информация, ще имаш възможност да зададеш твоите въпроси, които ще получат отговор от професионалисти в дадената сфера.

За вас експерти!

Една от целите на проекта е да създаде мрежа от специалисти, занимаващи се със семейства и деца в риск. Стремейки се към изпълнението на тази цел, порталът дава възможност за поддържането на създадената мрежа в секцията "Експерти". След като се регистрирате в портала, ще имате възможност да обменяте информация и материали помежду си, както и да качвате полезни статии, с цел постоянно осъвременяване на информацията. В портала ще намерите полезна литература, препоръчани източници, както и възможност за реално обсъждане на казуси, които да спомогнат за актуализиране и развиване на Вашите знания и умения в работата с деца и семейства в риск.

Информация за проекта:

Проектът е съ-финансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България и Сърбия. Приоритетна ос 2: Подобряване на капацитета за съвместно планиране, решаване на проблеми и развитие. Ключова област на интервенция 3 – действия "От хора за хора".

Заглавие на проекта: "ЗА ТЕБ: Онлайн ресурси за семейството и секция с възможности за развитие на младите хора"

Продължителност: 12 месеца

Цели на проекта:

Основната цел на проекта се състои в:
Подобряване капацитета на трансграничния регион за справяне с проблемите свързани със социалните групи в неравностойно положение, по-конкретно на децата, младите хора и семействата в риск в общините Лесковац и Кюстендил.

Специфични цели:

1) Идентифициране на специфичните потребности и проблеми на групите в неравностойно положение и на съществуващите социални услуги посредством социологическо проучване;

2) Разработване и представяне на иновативен устойчив Интернет базиран модел за подкрепа на групите в неравностойно положение (деца, младежи и семейства в риск).

3) Изграждане на трансгранична професионална мрежа от специалисти работещи по проблемите на деца и семейства в риск и стимулиране на партньорство помежду им.

Дейности по проекта:

 • Подготвителни дейности;
 • Организиране и провеждане на тръжни процедури в съответствие с изискванията на ПРАГ;
 • Дизайн и провеждане на социологическо проучване;
 • Изготвяне на програмно-методически материали за Интернет платформата и на Наръчник с най-добрите практики за родители и специалисти;
 • Изработване на Интернет базирана платформа за подкрепа на деца, младежи и семейства в риск от транс-граничния регион;
 • Семинари в България и Сърбия;
 • Осъществяване на публичност по проекта;

Резултати:

Постигането на основната цел на този проект ще доведе до насърчаване на социалното включване на целевите групи в обществото, като същевременно се повиши обществената информираност за техните проблеми и подобряване на капацитета за борба с дискриминацията в трансграничния регион.

Конкретните резултати от проекта са:

 • Проведени социологически проучвания - едно в Община Кюстендил и едно в Община Лесковац,
 • Организирани два семинара – един в Община Кюстендил и един в Община Лесковац.
 • Създадена иновативна Интернет базирана платформа за подкрепа на деца, младежи и семейства в риск на български и сръбски език.
 • Интерактивни програмно методически модули: за деца и младежи; за родители и експерти, разработени и интегрирани в иновативната Интернет платформа.
 • Наръчник с най-добрите практики за родители и специалисти- изработен и разпространен;
 • Брошура на проекта на български и сръбски, изработена и разпространена;

Водещ партньор: Сдружение "Вива Пауталия" – гр. Кюстендил България

"Вива Пауталия" е сдружение, основано от експерти с опит в сферата на европейско финансиране, датиращ от 2008г. Членовете на сдружението, в партньорство с няколко български общини, разработват множество проекти за териториално сътрудничество, сред които: "Природа без граници – Модерният начин на управление" (по програма Добросъседство между Р. България и Р. Сърбия – 2006 г.) с бенефициент Община Кюстендил; "Заедно за децата в риск – модел за превенция и реинтеграция в Община Кюстендил" (по финансовия механизъм на ЕИП) и други. "Вива Пауталия" разработва множество проекти в социалната сфера за община Кюстендил, сред които е и "Подкрепа по време на периода на преход – модел за интеграция на хора с увреждания" по ОПРЧР.

Партньор: "Народен Парламент" – гр. Лесковац, Сърбия

През последните 3 години сдружение "Народен Парламент" изпълнява и участва в изпълнението на четири проекта, насърчаващи установяването на механизми за сътрудничество между хора и институции/организации главно от Югоизточна Европа. Два от проектите в рамките на програма "Младежта в действие" събират десетки младежи, изучаващи възможности за активно участие и предприемачество с представители на институции и организации.