Ниска или отсъстваща мотивация за учене

Във всеки клас ще видите деца, които нямат изразена мотивация за учене. Зад немотивираното дете стоят немотивиращи възрастни: родители, учители, роднини или културата на общността, към която принадлежи семейството. Няма начин да не се спомене ромската общност. Смята се, че ромските деца най-много отпадат от училище. Но има и много родители, които се опитват да променят този стереотип. Ето описание на две различни ромски деца и две различни родителски стратегии за мотивиране. И двете деца бяха във втори клас.

Едното беше момченце. То не учеше и се забавляваше по всякакви начини в час, защото веднъж се прибрало у дома и започнало въодушевено да чете и да пише. Родителите му се присмели, че учи!

Другото, дете, момиченце, учеше и се стремеше да изкарва само похвали. Майка му беше чистачка в училище и сподели, че са обещали да му купят колело, ако завърши с пълно 6 /тогава все още имаше оценки/!

И в двата случая децата вършеха точно това, което очакваха от тях родителите. Това е проява на така наречения ефект на Пигмалион (ефект на Розентал). Установено е, че децата /а по-късно и възрастните, между другото/ откликват на очакванията на възрастните – учители и родители. Ако очакванията ви са детето да се справя отлично и те са подплатени с поощрения и насърчения, ще имате едно будно и умно дете.

Приятелите на детето също са значим фактор, но по-скоро при тийнейджърите. В тази възраст децата са много податливи на груповия натиск на връстниците си. И ако детето ви попадне в среда, в която е непрестижно да се изкарват шестици, то се стреми да демонстрира по-ниска заинтересованост към ученето, за да бъде одобрявано. Стремежът към одобрение от връстниците може да изиграе много лоша шега. Важно е с детето да се говори на тази тема, за да е наясно какво се случва. Уверете го, че някой ден хората с постижения ще получат по-добрите заплати и ще бъдат по-успешни, отколкото готините деца от класа, които ще получат по-нископлатена работа. Влизането на България в ЕС ще доведе до промяна и то тъкмо когато те са пораснали.

Какво можете да направите?

  • Стремете се да мотивирате своето дете да учи и да се развива. Мотивацията не идва сама, трябва да ѝ се помага.
  • Предлагайте възможности за развитие на детето си. Не всичко е платено. Проявете творчески подход. Наистина е важно.
  • Възпитавайте любов към четенето на книги в децата си. Детето, което обича да чете, по-лесно се мотивира да учи уроците си.
  • Давайте на детето примери от близкото обкръжение на успешни хора, които са постигнали успеха си с учене и постоянство. Ако няма такива около вас, потърсете филмови герои.
  • Обсъждайте какво се случва в цивилизования свят. Това би могло да бъде силен мотиватор.
  • Награждавайте детето си за неговите постижения. Наказанието е доказано по-слаб мотиватор от наградата. Наградата може да е от похвала и дума на гордост за детето пред него самото, роднини и приятели до нещо, за което то си е мечтало отдавна.

Накратко работата на родителите е: общуване с детето + вдъхновяване + награда за постигнатите резултати.