Агресията в училище

Детската агресия е резултат от възпитанието в семейството, детската градина и училището, както и от влиянието на заобикалящата среда. Ако с детето се злоупотребява, то е склонно да проявява агресия към околните. Голяма част от децата-жертви на злоупотреба общуват с връстниците си чрез агресия.

Важен фактор е и показването на агресивно поведение по телевизията и в компютърните и видео игри. Още през 2001 г. Американската психологическа асоциация обяви официалната си позиция, че гледането на агресия по телевизията води до повишени нива на детската агресия. Много отдавна в психологията е установена връзката между наблюдаването на агресивно поведение и имитирането му. Агресия има дори в  немалка част от анимационните филмчета, затова е важно да сте наясно какво гледа детето ви и на какви игри играе.

Необходимо е да говорите с детето си за начините за изразяване на гнева. Здравословният начин е чувствата да се изразяват с думи, а не с действия. Една добра алтернатива на гледането на телевизия и компютърните и видео игри е спортът. Вярно е, че спортът не е безплатен, но пък спестява много разходи и ядове в бъдеще. Заниманието със спорт учи децата на самодисциплина и организация и им помага да общуват помежду си и да си сътрудничат.